خانه / برقکاری / سیم کشی آیفون تصویری

سیم کشی آیفون تصویری

 به دنبال خدمات سیم کشی آیفون تصویری هستید؟

ارائه خدمات سیم کشی آیفون تصویری در شهرهای تهران ، کرج ، شیراز و اهواز 

 

 

check1 سیم کشی آیفون تصویری

آیفون تصویری یک وسیله کارامد و بسیار ضروری در ساختمان های امروزی مخصوصا آپارتمان ها بوده که امنیت ساکنین منازل را تامین می کنند. نصب آیفون تصویری و همچنین سیم کشی آیفون تصویری تخصصی بوده که انجام اصولی آن کمک شایانی به افزایش عمر آیفون شما خواهدکرد.

در ادامه با ما همراه باشید تا نکاتی راجع به اجزای آیفون تصویری و نصب و سیم کشی آن برایتان شرح دهیم. همچنین اگر به دنبال متخصصی باتجربه، جهت سیم کشی آیفون تصویری خود می گردید. کارتان را به کاردون بسپارید.

 

سیم کشی آیفون تصویری

 

check1 سیم کشی آیفون تصویری و نکات مربوط به آن

اگر می خواهید آیفون تصویری خود را نصب کنید و یا به دنبال متخصص سیم کشی آیفون تصویری هستید پیشنهاد می کنیم ابتدا مطالب زیر را مطالعه کنید:

شرکت خدماتی کاردونچطور یک متخصص سیم کشی آیفون تصویری درخواست کنیم؟

شرکت خدماتی کاردون قیمت نصب و سیم کشی آیفون تصویری بر چه اساسی محاسبه می شود؟

شرکت خدماتی کاردون مزایا و خدمات تیم کاردون جهت سیم کشی آیفون تصویری چیست؟

شرکت خدماتی کاردون  آیفون تصویری از چه اجزایی تشکیل شده است؟

شرکت خدماتی کاردون نصب و سیم کشی پنل های آیفون تصویری چگونه صورت می گیرد؟

شرکت خدماتی کاردون خدمات سیم کشی آیفون تصویری کاردون در چه شهرهایی ارائه می شود؟

 

متخصص سیم کش آیفون تصویری باید به نصب و سیم کشی انواع آیفون تصویری، تسلط داشته باشد.

 

check1 چطور یک متخصص سیم کشی آیفون تصویری درخواست کنیم؟

کاردون درخواست اینترنتی ؛ روش دیگر رزرو اینترنتی است. با کلیک روی لینک رزرو رایگان اینترنتی ، ثبت سفارش کنید تا متخصصین سیم کشی آیفون تصویری را به محل مورد نظرتان اعزام کنیم. 

کاردون در کنار دو روش تلفنی و رزرو اینترنتی رایگان، می توانید با نصب اپلیکیشن خدمت منزل در لینک زیر، با خیال راحت کارهای خدماتی منزل و محل کار خود را به متخصصین این کار بسپارید. 

 

check1 قیمت سیم کشی آیفون تصویری بر چه اساسی محاسبه می شود؟

قیمت نصب و سیم کشی ساختمان یک نرخ و اجرت ثابت دارد که توسط اتحادیه خدمات برقکاری تعیین می شود. اما این قیمت بسته به عوامل زیر متغیر است.

✅ برند آیفون تصویری

✅ تعداد واحدهای ساختمان

✅ کیفیت مواد مورد استفاده

✅ نواقص سیم کشی ساختمان و اصلاح آن

 

check1 مزایا و خدمات تیم کاردون جهت سیم کشی آیفون تصویری چیست؟

🌟 تحویل به موقع تیم سیم کشی ساختمان کاردون

🌟 دارای تیم متخصص و با تجربه در زمینه انواع آیفون

🌟 ارائه قیمت مناسب و شفاف سازی هزینه ها

🌟 دارای تیم پشتیبانی قوی به منظور پیگیری درخواست های شما

🌟 رعایت ایمنی و اصول کار جهت افزایش کیفیت عملکرد

 

سیم کشی آیفون تصویری

 

check1 آیفون تصویری از چه اجزایی تشکیل شده است؟

هر آیفون تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است.

one صفحه کلید (پنل) ورودی آیفون تصویری

دو كابل مخصوص ارتباطات آيفون تصويري

three دوربین و چشمی در آيفون تصویری

four دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن

five گوشی و صفحه نمایش آیفون تصویری

 

one صفحه کلید (پنل) ورودی آیفون تصویری

نکات مهمی که در نصب پنل سیم کشی آیفون باید مدنظر باشد به شرح زیر است:

✅ مقاوم بودن در برابر نفوذ آب

✅ مقاوم بودن در برابر گرد و غبار

✅ مقاوم بودن در برابر نور خورشید

برای حفاظت و دوام بيشتر پنل ها از قاب مخصوص نیز می توان استفاده کرد.

 

نوع پنل و جنس اتصالات، بسیار در عمر مفید آیفون تصویری شما تاثیر گذار است.

 

دو كابل مخصوص ارتباطات آيفون تصويری

كابل آيفون تصويری به عنوان رابط بين پنل سیم کشی آیفون تصویری ورودي، منبع تغذيه، گوشی و صفحه نمايش و قفل باز كن است. كابل های آيفون تصويری از نوع فويلدار و در دو سطح مقطع 4/0 و6/0 ميليمتر مربع عرضه می شوند.

كابل آيفون مانند تلفن در زوج سيم های 20،15،10،6،5،4،3،2 کار می کنند. فويل مخصوص داخل كابل باعث جلوگيری از نويز و اختلال در صدا و تصوير آيفون ميشود.

 

three دوربین و چشمی در آيفون تصویری

وظیفـه دوربیـن تلویزیونـی آیفـون تصویـری انتقـال تصویـر از پشـت در بـه داخـل سـاختمان بـرای نمایـش در صفحـه نمایشـگر آیفـون اسـت. ایـن دوربین هـا معمولا در دونوع سـیاه و سـفید و رنگـی موجـود هسـتند. همچنین لازم به ذکر است نوع دوربین در ساختار سیم کشی آیفون شما تاثیر خواهد گذاشت.

 

اجرای سیم کشی صحیح آیفون تصویری به افزایش عمر آیفون شما کمک می کند.

 

four دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن

این قسمت شامل موارد زیر است.

✅ منبع تغذیه

✅ قفل بازکن

✅ ارتباط با در ورودی

منبـع تغذیـه آیفـون تصویـری بـرای ايجـاد مـدار مكالمـه و زنـگ اخبـار بـا اسـتفاده از ترانسـفورماتور (مبـدل) کاهنـده و مـدار الكترونيكـي، ولتـاژ 220 ولـت بـرق شـهر را بـه 12 ولـت متنـاوب در بازكن و 12 ولـت مسـتقيم (مكالمـه) تبديـل می كنـد. البته صفحـه نمايـش تغذيـه جداگانه داشـته و مسـتقيم به بـرق شـهر متصـل ميشـود.

 

five گوشی و صفحه نمایش آیفون تصویری

گوشـی و صفحـه نمایش در داخل واحد و ارتفـاع 145 سـانتی متر از کف تمام شـده، نصـب ميشـوند. حداقـل صـدای زنـگ داخـل واحـد حـدود dB 70 دسـی بـل و قابـل تنظیـم اسـت.

بـرای نصـب صفحـه نمايـش و گوشـی در سیم کشی آیفون تصویری ابتـدا پايه مخصـوص را در ارتفـاع مناسـب نصـب كـرده و سـپس پايـه و صفحـه نمايـش را روی آن نصـب و گوشـی را در محـل خـود قـرار دهيـد.

معمولا گوشـی و صفحـه نمایـش در دو مـدل یکپارچـه شـامل معمولا میکروفـون، بلندگـو و صفحـه نمایـش و یـا بـه صـورت جداگانـه سـاخته و ارائـه می شـود.

 

سیم کشی آیفون تصویری

 

check1 نكات اجرایی سیم کشی آيفون تصويری

برای انتخاب نوع سیم و تعداد زوج سيم جهت سیم کشی آيفون تصویری به معلومات زير نياز است:

✅ اطلاعات راجع به واحد ها و تعداد طبقات

✅ آشنایی با چگونگی کارکرد، مدل و نوع آيفون

✅ روش لوله گذاری بسته به عملکرد آیفون

همچنین دانستن نکات زیر، هنگام سیم کشی به شما کمک می کند.

✔️ معمولا بـا افزايـش طبقـات سـاختمان تعـداد زوج سـيم ها افزايـش می يابد.

✔️ لازم به ذکر است که سيم كشـی قفل برقی به تعداد سـيم بيشـتری نياز دارد.

✔️ بهتر اسـت مسـير آيفون هـر واحد معمولا تـا جعبـه كششـی (اتصـال) اصلـی طبقه همكف مجـزا باشـد.

✔️ اگـر بخواهید توسـط ریمـوت در باز کـن بتـوان در ورودی را نیـز باز کرد باید از ۴ رشـته سـیم تلفن استفاده کنید.

✔️ بـرای محاسـبه تعـداد پنل از جعبه تقسـیم پارکینگ يـا همكف تا پنـل جلـوی در می توان از رابطـه 4+(n*4) اسـتفاده كـرد (nتعدادسیم).

✔️ بـرای ايجـاد مسـير رزرو ميتـوان از يـك كابل 10 زوج نيز اسـتفاده كرد. دو رشـته سـيم نيز از پنل بـرای آیفون سـيم كشـی می شـود.

 

تخفیف ویژه ما شامل کسانی می شود که ایمیل و نام خود را در کادر زیر ارسال کنند

 

check1 نصب و سیم کشی پنل های آیفون تصویری چگونه صورت می گیرد؟

پـس از انتخـاب و خرید وسـیله مناسـب، نصب و سیم کشـی آیفون آغاز می شـود. ابتد بایـد قوطی گـذاری، آن هـم بـرای پنـل (صفحه جلو در سـاختمان) انجام شـود.

قوطی پنل در بیرون سـاختمان قـرار دارد و تـا قبـل از نمـا کاری، نمی توان نصب درسـتی بـرای آن انجـام داد. لـذا لازم اسـت در ایـن خصـوص هماهنگـی لازم صـورت گیـرد.

 

check1 انواع قوطی های توكار پنل در سیم کشی آیفون تصویری

انواع قوطی های توكار پنل در سیم کشی آیفون تصویری را می توان در چند دسته زیر طبقه بندی نمود.

✅ قوطی توكار تک ماژول صوتی

✅ قوطی توكار تك ماژول تصويری

✅ قوطی توكار دو ماژول

✅ قوطی توكار سه ماژول

 

استفاده از ابزارِ مناسبِ محل شما و کیفیت مواد، از جمله ملزومات سیم کشی هر نوع آیفون تصویری است. 

 

check1 طريقه نصب قوطی توكار در سیم کشی آیفون تصویری و صوتی

 قبل از كار گذاشتن قوطی توكار محل ورود سيم (از كف يا ديوارهای جانبی) را از قوطی جدا كنيد.

در نصـب پنل هـای بالاتر از سـه مـاژول ابتدا رابط پلاستیکی قاب توكار را نصـب كنيد. توجه كنيـد كـه خـود رابـط پلاستیکی در انتقـال سـيم از يك قوطی بـه قوطی ديگـر ميتواند مورد اسـتفاده شـود. سـپس كل مجموعـه را در داخل ديـوار نصب كنيد

قوطـی تـوكار را در ارتفـاع 145 سـانتيمتری از سـطح زميـن و کاملا هـم تـراز بـا ديوار نصـب نمائيـد. جهـت جلوگيـری از مشکلات بعـدی، محـل و جهت نصب را بـا مسـئول سـاختمان هماهنـگ كنيد.

 

check1 مراحل لوله کشی و سیم کشی آیفون تصویری و صوتی

به طور مختصر مراحل لوله کشی و سیم کشی آیفون صوتی و تصویری شامل مراحل زیر است.

one گوشـی آيفـون در محـل مناسـبی از هـر واحـد مسـکونی نزدیـک ورودی در یا آشـپزخانه قـرار میگیرد. لازم اسـت از محـل نصـب گوشـی لولـه ای مسـتقيم بـرده و نصـب شـود.

✅ برای گوشـی هایی که دوشـاخه برقـی دارنـد (در نزدیکـی محـل نصـب گوشـی) بهتر است تغذیه برق برایشان تعبیه کنید.

✅ در صورتـی کـه گوشـی واحـد تـا آشـپزخانه فاصلـه زیادی پیـدا کرده اسـت در صـورت پیش بینی گوشـی اضافـی محل آن را آماده کنید.

دو برای تغذيه پنل يك خط تغذيه از برق مشترك ساختمان در نظر بگيريد.

three لولـه ای نصـب کنیـد کـه قوطـی پنـل را بـه دسـتگیره درب و محـل قـرار گرفتن زنجیـر قفـل مرتبـط کند.

 


کاردون تامین کننده بهترین نیروی سیم کش آیفون تصویری با مناسب ترین قیمت ها 
حتی روز های تعطیل

 

check1 نکات مهم در سیم کشی آیفون تصویری و صوتی

بـا توجـه بـه بندهـای بالا بـرای ایـن منظور بایـد از کابـل 3 زوج برای لوله کشـی در بنـد 1، برای بنـد 2 کابل دو زوج و بـرای بنـد 3 از سـیم یـا کابـل دو رشـته با مقطـع 5/1 یا 5/2 اسـتفاده کرد.

به نكات زير جهت سيم كشی آيفون تصویری توجه كنيد.

✅ در تمام پنل های صوتی و تصويري، در صورت استفاده از بيش از دو ماژول، از تغذیه کمکی استفاده کنید.

✅ برای اتصال قفل آیفون، از سيم های افشان 5/1 یا 5/2 استفاده كنيد تا به مرور زمان شكسته و قطع نشود.

✅ هـر چنـد شـرکت های سـازنده آیفون تصویـری یـک مسـیر را بـرای سـیم کشـی در کاتالـوگ وسـایل خـود ارائـه میدهنـد. اما هنـگام نصـب، بـرای عیب یابی بهتـر برای هـر واحـد مسـکونی، مسـیر لوله گـذاری و سیم کشی آیفون تصویری مسـتقل و مجـزا در نظـر گرفتـه می شود.

 

check1 سیم کشی در انواع آیفون تصویری

سیم کشی آیفون شما بسیار به نوع آن وابسته است. در زیر چند مورد از سیم کشی آیفون را بر اساس نوع آیفون دکر می کنیم.

✅ سیم کشی آیفون تصویری تابا الکترونیک

✅ سیم کشی آیفون تصویری سیماران

✅ سیم کشی آیفون تصویری الکتروپیک

✅ سیم کشی آیفون تصویری تک نما

✅ سیم کشی آیفون تصویری سوزوکی

✅ سیم کشی آیفون تصویری کوماکس

✅ سیم کشی آیفون تصویری سامسونگ

✅ سیم کشی آیفون تصویری اف اف

✅ سیم کشی آیفون تصویری پاناسونیک

✅ سیم کشی آیفون تصویری آلدو

✅ سیم کشی آیفون تصویری کالیوز

✅ سیم کشی آیفون تصویری IP سیماران

 

 تیم برقکاری کاردون ، عیب یابی و سیم کشی آیفون صوتی و تصویری شما را با ضمانت و قیمت مناسب انجام می دهد. 

 

check1 خدمات سیم کشی آیفون تصویری کاردون در چه شهرهایی ارائه می شود؟

✔️ ارائه سیم کشی آیفون تصویری در تهران

✔️ ارائه سیم کشی آیفون تصویری در کرج

✔️ ارائه سیم کشی آیفون تصویری در شیراز 

✔️ ارائه سیم کشی آیفون تصویری در اهواز

 

استاراستار کلام آخر

نصب و سیم کشی آیفون صوتی و تصویری بسته به نوع و میزان هوشمندی دستگاه شما متفاوت است. با نصب اصولی توسط یک متخصص کار آزموده و با تجربه خیالتان را بابت نصب و سیم کشی آیفون تصویری خود راحت کنید. تیم حرفه ای کاردون با در نظر گرفتن شرایط محل مسکونی شما هر گونه خدمات نصب و تعمیرات آیفون تصویری را با بهترین کیفیت ممکن انجام می دهد.

 

امیدواریم از مطالب فوق استفاده کافی را برده باشید. می توانید نظرات و سوالات خود را در دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

 

ثبت رایگان سفارش ( سیم کشی آیفون تصویری ) 

 

خدمات آنلاین کاردون

5/5 - (2 امتیاز)

همچنین ببینید

نصب آیفون تصویری تابا

 به دنبال خدمات نصب آیفون تصویری تابا هستید؟ ارائه خدمات نصب آیفون تصویری تابا در شهرهای …

2 دیدگاه

  1. با سلام میخواستم بپرسم تو روزای تعطیل هم این خدمات رو ارائه میدین؟

  2. پشتیبانی کاردون

    بله خدمات در روز های تعطیل هم قابل ارائه شدن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما