خانه / خدمات پرستاری / پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل

به دنبال پرستار در منزل هستید ؟

شما پرستار هستید ؟

مشاوره و همکاری با ما

ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران و شیراز 

خدمات پرستاری

پرستار بیمار در منزل پرستاری بیمار در منزل پرستار کودک هزینه پرستار بیمار در منزل   patient nurse at home پرستار بیمار در منزل پرستار سالمند خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار سالمند در منزل پرستار در منزل پرستار کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران تزریقات در منزل قیمت پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستاران پرستار سالمند در منزل کرج پرستار کودک پرستار بچه خدمات پرستاری شبانه روزی خدمات پرستاری در منزل شمال تهران پرستاری از بیمار در منزل پرستار بیمار در منزل پرستار بچه قیمت پرستار در منزل پرستار سالمند در منزل پرستار بیمار در منزل پرستار کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل شیراز  پرستاری از بیماردر منزل خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار بیمار در منزل تهران استخدام پرستار خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار بیمار در منزل پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل کرج پرستار بیمار در منزل غرب تهران پرستار در منزل پرستار بیمار در منزل پرستار بیمار در کرج خدمات پرستاری در منزل تهران پرستاران پرستار کودک تزریقات در منزل نگهداری سالمند پرستار بیمار در منزل کرج قیمت پرستار در منزل پرستار سالمند در منزل کرج خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستاری از بیمار در منزل تزریقات در منزل پرستار کودک در منزل پرستار سالمند مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار بیمار در منزل قیمت پرستار در منزل پرستار سالمند در منزل غرب تهران پرستار کودک تعرفه خدمات پرستاری در منزل پرستار بیمار در منزل مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل قیمت پرستار در منزل پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل کرج خدمات پرستاری در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل تهران پرستاری از بیمار در منزلقیمت پرستار سالمند در منزلخدمات پرستاری شبانه روزیشرکت پرستاریمراقبت از بیمار در منزلنگهداری کودک در منزلپرستار سالمند ارزاندستمزد پرستار سالمندقیمت پرستار بچه در منزل نگهداری کودک در منزل پرستار بیمار در منزل پرستاران پرستار بیمار در منزل اصفهان خدمات پرستاری در منزل شرق تهران تعرفه خدمات پرستاری در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران قیمت پرستار در منزل خدمات پرستاری  شبانه روزی غرب تهران درمان در منزل تزریقات در منزل پرستار بیمار در منزل پرستار کودک پرستار بیمار در منزل شیراز استخدام کمک پرستار خدمات پرستاری در منزل کرج هزینه نگهداری سالمند در منزل پرستار بیمار در منزل تزریقات در منزل قیمت پرستار در منزل پرستار بیمار در منزل شیراز پرستار سالمند در منزل کرج خدمات پرستاری پرستار بیمار در منزل پرستاری از بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل نگهداری کودک در منزل پرستار بیمار در منزل هزینه نگهداری سالمند در منزل پرستار بیمار در منزل مراقبت از سالمند تعرفه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک پرستار بچه در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار بیمار در منزل شرق تهران پرستار کودک پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل شمال تهران خدمات پرستاری در منزل کرج تزریقات در منزل پرستاری از بیمار در منزل پرستار بیمار در منزل نگهداری کودک در منزل نگهداری سالمند در منزل پرستار کودک خدمات پرستاری شبانه روزی قیمت پرستار در منزل پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل کرج مراقبت از سالمند پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران استخدام پرستار کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران تزریقات در منزل پرستار سالمند در منزل کرج پرستار بیمار در منزل نگهداری سالمند خدمات پرستاری شبانه روزی تزریقات در منزل پرستاری از بیمار در منزل پرستار بیمار در منزل تعرفه خدمات پرستاری در منزل نگهداری از سالمند پرستار کودک در منزل نگهداری از سالمند در منزل پرستار بیمار خدمات پرستاری در منزل کرج نگهداری از سالمند پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار بیمار در منزل پرستار نوزاد تعرفه خدمات پرستاری در منزل تزریقات در منزل پرستار بیمار در منزل پرستاری از بیمار در منزل نگهداری از کودک در منزل پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستاری از بیمار در منزل  حقوق پرستار بچه پرستار بیمار در منزل پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار بیمار در منزل پرستاری از بیمار در منزل پرستار بیمار در منزل  استخدام پرستار کودک پرستار سالمند در منزل پرستاری از سالمند در منزل تزریقات در منزل خدمات پرستاری در منزل تهران پرستاری از بیمار در منزل  پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار بیمار در منزل قیمت پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار بیمار در منزل  پرستاری از بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران خدمات پرستاری در منزل کرج خدمات پرستار بیمار در منزل کرج پرستار از بیمار در منزل  خدمات پرستاری در منزل تهران نگهداری از کودک در منزل پرستار بیمار در منزل نگهداری از کودک پرستار بیمار در منزل پرستاری از سالمند تزریقات در منزل خدمات پرستاری شبانه روزی خدمات پرستاری در منزل شرق تهران قیمت پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل کرج پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار بیمار در منزل تزریقات در منزل پرستار کودک خدمات پرستاری در منزل شمال تهران  پرستاری از بیمار در منزل ، پرستاری از بیمار در منزل تهران پرستار بیمار درمنزل  خدمات پرستاری پرستار بیمار در منزل  پرستاری از بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل پرستار بیمار در منزل پرستاری از بیمار در منزل کرج  پرستار بیمار در منزل 

 

 

پرستار بیمار در منزل همانطور که از اسمش پیدا است ، شخصی است که برای نگهداری و مراقبت از بیمار   به منازل اعزام می شود و به صورت روزانه یا شبانه به پرستاری از بیمار در منزل مشغول میشود .این روز ها هم چون اکثر اعضای خانواده ها شاغل هستند ، نمیتوانند کار پرستاری از بیمار شان را به بهترین نحوه انجام دهند  و یا اینکه توانایی آن را ندارند و کمک دستی برای نگهداری از بیمار می خواهند . شایان ذکر است که کاردون تمام نگرانی ها بابت نگهداری و مراقبت و پرستاری از بیمار درمنزل برای این افراد رفع کرده است . پس اگر برای نگهداری از بیمار به یک پرستار بیمار در منزل نیاز دارید با ما| تماس بگیرید  . نگران دستمزد پرستار بیمار هم نباشید ، هزینه پرستار بیمار در منزل  در منزل مطابق با نرخ اتحادیه و منصفانه است  .

 

مراقبت از بیمار در منزل  یا ماندن در  بیمارستان ؟؟؟!!

 

همه ما می دانیم که هر بیماری برای گذراندن  دوره درمان  ، در منزل خودش احساس امنیت و آرامش بیشتری  می کند ، فضای گرم منزل و حضور افراد خانواده و حمایت  احساسی و عاطفی و مراقبت دلسوزانه آنان  به روند بهبودی بیمار  را سرعت می بخشد. خدمات پرستاری و مراقبت از بیمار در منزل کاردون جایگزین مناسبی برای  گذراندن دوره درمان بیمار   در بیمارستان است. بسیاری از خدماتی که در بیمارستان ارائه می شود در منزل هم برای بیماران قابل ارائه است.فقط باید مراقبت شبانه روزی کرد .

پرستاری از بیمار در منزل

لیست خدمات پرستاری از بیمار که  شرکت کاردون ارائه می دهد   :

 

 • نگهداری و مراقبت از بیمار در منزل در ساعات کاری
 • مراقبت و نگهداری از معلولان ذهنی و حرکتی
 • مراقبت و نگهداری از بیمار سکته مغزی
 •  پرستاری از بیمار نخاعی
 • پرستاری از بیمار آلزایمری، دیابتی، تصادفی
 • مراقبت و نگهداری از کودکان بیمار
 • مراقبت های قبل و بعد از دوران بارداری
 • مراقبت از کودکانی که  با بیماری هایی از بدو تولد همراه هستند
 • مراقبت ازافرادی که  بیماری طولانی مدتی دارند
 • نگهداری و مراقبت از بیماری هایی همچون : اوتیسم، صرع ، اختلالات،  بیماری های اعصاب

 به این نکته توجه کنید که شماباید  قبل از استخدام پرستار اول مطلع یابید که پرستار با نوع بیماری بیمار  شما آگاهی های لازم را دارد چون این نکته در جهت روند رشد بهبودی بیمار کمک بزرگی می کند و اگر پرستار بیمار آشنایی نداشته باشد، وضعیت بیمار بدتر خواهد شد  . 

یک نکته بسیار بسیار مهم و حیاتی  :  از وظایف اصلی یک پرستار بیمار در منزل اجرای درست دستورات  پزشک است. این پزشک است که  مسئول معاینه، تجویز دارو و کنترل علائم و نشانه‌های تشدید یا بهبود بیماری  است و این پرستار است که باید دقیقا مطابق با فرمایشات پزشک کارها را پیش بگیرید .

پرستار از بیمار در منزل

 پرستار بیمار در منزل چه وظایفی دارد  ؟؟ً!

 • داشتن اطلاعات لازم در زمینه نوع بیماری و موارد مصرف دارو و روند درمان
 • کنترل و گزارشی از روند حال بیمار  و اطلاع به خانواده و پزشک بیمار
 •  کمک به انجام امور نظافتی شخصی بیمار
 •  تمیز کردن اتاق بیمار
 • دادن دارو سر ساعت خود به بیمار
 • تزریق سرم و کارهای لازم
 •  مرتب کردن وضعیت ظاهری بیمار
 • جا به جایی بیمار از روی تخت ، ویلچر و … در صورت نیاز
 • انجام فعالیت های ورزشی مناسب
 •  آشپزی و تهیه غذا و خوراکی های مورد نیاز بیمار
 •  انجام مراقبت های بهداشتی و …
 • صحبت کردن و برقراری ارتبط کلامی وغیر کلامی با بیمار
 • توجه به واکنش های بیمار
 • توجه به ساعات استراحت بیمار
 • توجه به خوراک  بیمار
 • بازی و ایجاد سرگرمی های مناسب با کودک بیمار
 • ایجاد فضای مفرح برای بیمار در هر سن و سالی


کاردون  در زمینه اعزام  پرستار   و با توجه به مورد بیماری افراد با تجربه و متخصص و حتی در بعضی موارد با مدارک بالای دانشگاهی را ارسال می کندپرستار از بیمار کودک در منزل

یک پرستار بیمار خوب   باید چه ویژگی هایی داشته باشدتا روند بهبودی افزایش یابد  .

 • برای پرستاری از بیمار بایدفردی را استخدام کنید که دارای روحیه  مثبت و پر انرژی  ، اخلاق خوب  حس صبوری و دلسوزی ، باشد  و به حفظ آرامش در هر شرایطی کمک کند و هیچ گونه تنشی را به وجود نیاورد  . همچنین پرستار بیمار باید فردی با تجربه باشد ، باید بداند در هر شرایطی چطور رفتار کند یعنی باید از نظر روانی بیمار را درک کند .
 • مراقبت دقیق و هوشیاری از دیگر وظایف یک پرستار بیمار  است. یک لحظه کوتاهی ممکن است باعث شود بیمار از روی تخت بیفتد ، یا ممکن است در موارد جدی تر از روی پله یا بالکن به زمین بیفتد. حتی ممکن است پتو از روی بیمار کنار رود و سرما بیماری را تشدید کند.
 • در اینجا قابل ذکر است که اگر به دنبال یک پرستار با تجربه با روحیه پر انرژی هستید روی کاردون حساب کنید . کاردون در جهت بهبودی و رشد سلامت روحی و جسمی  به بیمار عزیز شما کمک شایانی می کند.


نگران هیچ چیز نباشید کاردون خدمات پرستاری را در همه جا ارائه می دهد  :

 • پرستاری از بیمار در منزل تهران ، پرستاری از کودک در منزل تهران ، پرستاری از سالمند در تهران
 • پرستاری از بیمار در منزل شیراز ،  پرستاری از سالمند در شیراز  ، پرستاری از کودک در شیراز
 • پرستار بیمار در منزل کرج ، پرستاری از سالمند در منزل کرج ، پرستاری از کودک در منزل کرج ،
 • پرستار بیمار در منزل تبریز ، پرستاری سالمند در تبریز ،  پرستاری از کودک در منزل تبریز
 • پرستاری از بیمار در منزل مشهد ، پرستاری از کودک در منزل مشهد ، پرستاری از سالمند در منزل مشهد
 • پرستاری از بیمار در منزل اصفهان ، پرستاری از کودک در منزل اصفهان ، پرستار سالمند در اصفهان
 • پرستاری از بیمار در منزل قم ، پرستاری از سالمند در قم ، پرستاری ازکودک در قم

پرستار بیمار درمنزل  خدمات پرستاری پرستار بیمار در منزل  پرستاری از بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل پرستار بیمار در منزل پرستاری از بیمار در منزل کرج  پرستار بیمار در منزل پرستار بیمار در منزل پرستاری بیمار در منزل پرستار کودک هزینه پرستار بیمار در منزل   patient nurse at home پرستار بیمار در منزل پرستار سالمند خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار سالمند در منزل پرستار در منزل پرستار کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران تزریقات در منزل قیمت پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستاران پرستار سالمند در منزل کرج پرستار کودک پرستار بچه خدمات پرستاری شبانه روزی خدمات پرستاری در منزل شمال تهران پرستاری از بیمار در منزل پرستار بیمار در منزل پرستار بچه قیمت پرستار در منزل پرستار سالمند در منزل پرستار بیمار در منزل پرستار کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار در منزل خدمات پرستاری در منزل شیراز  پرستاری از بیماردر منزل خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار بیمار در منزل تهران استخدام پرستار خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستار بیمار در منزل پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل کرج پرستار بیمار در منزل غرب تهران پرستار در منزل پرستار بیمار در منزل پرستار بیمار در کرج خدمات پرستاری در منزل تهران پرستاران پرستار کودک تزریقات در منزل نگهداری سالمند پرستار بیمار در منزل کرج قیمت پرستار در منزل پرستار سالمند در منزل کرج خدمات پرستاری در منزل شرق تهران پرستاری از بیمار در منزل تزریقات در منزل پرستار کودک در منزل پرستار سالمند مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار بیمار در منزل قیمت پرستار در منزل پرستار سالمند در منزل غرب تهران پرستار کودک تعرفه خدمات پرستاری در منزل پرستار بیمار در منزل مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل قیمت پرستار در منزل پرستار بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل کرج خدمات پرستاری در منزل شرق تهران خدمات پرستاری در منزل تهران پرستاری از بیمار در منزلقیمت پرستار سالمند در منزلخدمات پرستاری شبانه روزیشرکت پرستاریمراقبت از بیمار در منزلنگهداری کودک در منزلپرستار سالمند ارزاندستمزد پرستار سالمند پرستار بیمار درمنزل  خدمات پرستاری پرستار بیمار در منزل  پرستاری از بیمار در منزل خدمات پرستاری در منزل پرستار بیمار در منزل پرستاری از بیمار در منزل کرج  پرستار بیمار در منزل 

 

اگر برای مراقبت و نگهداری از بیمار ، مراقبت از سالمند ، نگهداری از کودک نیاز به پرستار دارید با کاردون تماس بگیرید تا مجرب ترین پرستار را به منزلتان اعزام کند  . پس با ما | تماس بگیرید  . 

4.7/5 - (3 امتیاز)

همچنین ببینید

پرستار کودک در تهران

به دنبال پرستار در منزل هستید ؟ شما پرستار هستید ؟ مشاوره و همکاری با …

×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما