خانه / سیستم سرمایشی / نصب کولر گازی غرب تهران

نصب کولر گازی غرب تهران

ارائه خدمات نصب و تعمیر کولر گازی در تهران، شیراز، کرج، اصفهان، مشهد، اهواز، بوشهر و بندرعباس

شرکت خدمات سرمایش هستم

نصب کولر گازی رو بسپار دست کاردون  

نصب کولر گازی

 نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی شرق تهران نصاب کولر گازی غرب تهران install thegas cooler نصب کولر گازی در کرج  نصب کولر گازی غرب تهران نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصب کولر گازی اسپیلت  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  شارژ کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی شرق غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی غرب غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی جنوب غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی اصفهان  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی تعمیر کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی جنرال تعمیرات کولر گازی نصب کولر گازی سرویس کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران   نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی کولر اسپیلت  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  عیب یابی کولر گازی اسپیلت  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی اسپیلت در غرب غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصب کولر اسپیلت  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  کولر گازی اسپیلت نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران اسپیلت نصب کولر گازی شارژ کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی شرق غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی غرب غرب تهران نصب کولر گازی نصب کولر گازی اسپیلت  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی جنوب غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی اصفهان نصب کولر گازی نصاب کولر گازی تهران  تعمیر کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصب کولر گازی جنرال نصب کولر گازی نصب کولر نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصب کولر گازی اسپیلت شارژ کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی شرق غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی جنوب غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی اصفهان  نصاب کولر گازی نصب کولر گازی تعمیر کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصب کولر گازی جنرال نصب کولر گازی در غرب غرب تهران نصب کولر گازی اسپیلت  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی نصب کولر گازی اسپیلت نصب کولر گازی شارژ کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی شرق غرب تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی غرب غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی جنوب غرب تهران  نصب کولر گازی اسپیلت نصب کولر گازی غرب غرب تهران  نصب کولر گازی اجنرال نصب کولر گازی در غرب غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب اسپیلت نصب کولر گازی غرب غرب تهران  نصب کولر گازی اجنرال نصب کولر گازی در غرب غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب اسپیلت  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر اسپیلت  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران   نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی نصب کولر گازی غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران  نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی غرب تهران نصب کولر نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصاب کولر گازی غرب تهران

نصب کولر گازی غرب تهران  از جمله خدمات شرکت کاردون است که با داشتن کادر مجرب و نصاب کولر گازی غرب تهران ماهر اقدام به نصب کولر گازی ، سرویس کولر گازی  یا همان نصب کولر اسپیلت میکند .   مطمئن باشید که کار نصب کولر اسپیلت بدون هیچ نقصی انجام میگیرد .پس برای نصب کولر گازی با شرکت خدماتی کاردون تماس بگیرید.

شاید برایتان جالب باشد مطالبی که این روزها در مورد نصاب کولر گازی غرب نهران در فضای وب خوانده می شود بیشتر درباره موارد زیر است

 • نصاب کولر گازی در تهران
 • استخدام نصاب کولر گازی تهران
 • نصاب کولر گازی شرق تهران
 • نصاب کولر گازی اصفهان
 • نصاب کولر آبی
 • نصاب کولر گازی کرج
 • نصاب کولرگازی در تبریز
 • تعرفه نصب کولر گازی 97
 • نصاب کولر گازی در مشهد
 • نصاب کولر گازی
 • استخدام نصاب کولر گازی تهران
 • نصاب کولر گازی اصفهان
 • نصاب کولر گازی شرق تهران
 • نصاب کولر گازی کرج
 • نصاب کولر گازی در مشهد
 • نصاب کولر گازی کرمانشاه
 • نصاب کولر آبی
 • نصاب کولر گازی تبریز

 نگران چی موضوعی هستید؟ کاردون برای نصب کولر گازی همه جا هست  .

 

شعب نصب کولر گازی و سرویس کولر گازی شامل ،سرویس و  نصب کولر گازی در تهران  ،  تعمیر سرویس و نصب کولر گازی در قم  ، نصب کولر گازی در اصفهان ، تعمیر ، سرویس و نصب کولر گازی در جنوب تهران ، سرویس کولر گازی اسپیلت در شرق تهران ، نصب کولر گازی در مشهد و تمام شهر های دیگر می باشد  .قابل ذکر است این خدمات شامل نصب کولر گازی درکمترین زمان ممکن ،  سرویس و نصب کولر گازی اسپیلت ال جی ، نصب کولر گازی ال جی ، نصب کولر گازی سامسونگ ، نصب کولر گازی پنجره ای ، تعمیرات کولر گازی اجنرال ، شارژ کولر گازی ، عیب یابی کولر گازی ، تعمیرات اسپیلت ، جابجایی کولر گازی ، سرویس کولر گازی سامسونگ  و … می باشد .

نصب کولر گازی

 

 

نصب کولر گازی شامل پنج مراحل می باشد. اما قبل از نصب کولر گازی باید مکان مناسبی را برای نصب کولر گازی انتخاب کنیم. مکانی که انتخاب می کنیم باید ایزوله با محیط بیرون باشد . همچنین ارتباط مستقیم با نور خورشید و منبع گرمایی نداشته باشد.دیوار انتخاب شده باید توانایی تحمل وزن این قطعه داخلی را داشته باشد. قطعه داخلی باید حدود ۱ متر از تلویزیون، آنتن، تلفن و سیستم امنیتی خانه فاصله داشته باشد. در صورت عدم رعایت فاصله مناسب افت ولتاژ برق اتفاق می افتد و مشکلی برای دستگاه ایجاد می شود.

  

مراحل کار یک نصاب کولر گازی غرب تهران  :

1- نصب قسمت داخلی کولر گازی

جهت نصب سینی احتیاج به یک تراز بوده تا سینی بصورت تراز روی دیوار نصب گردد و از دلر چکشی و مته مخصوص برای سوراخ کاری روی دیوار استفاده می شود، همچنین نگدارنده ریموت کنترل بر روی دیوار در مکانی که به راحتی قابل دسترس باشد لازم است .

2- نصب قسمت بیرونی کولر گازی

نصب یک پایه مناسب و مقاوم برای یونیت خارجی بر روی دیوار پشت بام روی زمین یا سقف های شیب دار .

3- نصب ابزارهای الکترونیکی و برقی کولر گازی

نصب یک فیوز مناسب از نوع فیوز کند کار ( فیوز موتوری ) و همچنین استفاده از کابل استاندارد و مرغوب متناسب با جریان مصرفی دستگاه در جائیکه سیستم اتصال زمین ( ارت ) وجود دارد. سیم ارت دستگاه را حتما وصل کنید.

4- نصب قسمت لوله کشی کولر گازی

در این مرحله باید لوله کشی بین بخش خارجی کولر و بخش داخلی انجام گردد. سعی کنید تا حد امکان مسیر لوله کشی مستقیم باشد. در صورت وجود زاویه در مسیر لوله کشی خم کاری لوله ها بدقت و طبق آموزشهای شرکت انجام شود. حتما  لوله ها بایستی از محل واحد داخلی کولر تا واحد خارجی ان عایق گردد. حتما لوله و عایق داخل پرایمر قرار گیرد و برای اتصال عایق ها به یکدیگر از چسب مخصوص عایق استفاده شود زیرا استفاده از لنت برق و مواردی از این دست باعث از بین رفتن قطر عایق میگردد.

5-در نهایت وکیوم کردن دستگاه کولر گازی

بعد از انجام تمام مراحل توضیح داده شده نوبت به مرحله نهایی نصب ، وکیوم کردن دستگاه کولر گاز ی می رسد برای اینکار باید حتما از پمپ وکیوم استفاده کرد. به این نکته توجه داشته باشید که بعضی از تعمیرکاران بجای استفاده از پمپ وکیوم از کمپرسور یخچال استفاده می کنند که اینکار غیر قانونی و غیر استاندارد است زیرا کمپرسور نمی تواند رطوبت داخل کولر گازی را خارج کند و همین موضوع، وجود رطوبت در کولر گازی  باعث میشود به مرور زمان دچار مشکل و حتی منجر به سوختن کمپرسور کولر گازی می شود.

  

ویژگی های نصاب کولر گازی در غرب تهران  واقع در  شرکت خدماتی کاردون  :

نصب کولر گازی غرب تهران

 • داشتن تخصص و تجربه لازم در زمینه نصب کولر گازی
 • وقت شناس و داشتن سرعت عمل در انجام کار
 • خوش اخلاق و خوش رو بودن نصاب
 • احساس مسئولیت و وظیفه شناس بودن
 • آراسته و تمیز بودن لباس کار
 • قابل اعتماد و متعهد بودن درامور کار
 • هماهنگ کردن ساعات کاری خود نسبت به ساعات مشتری

 

مزایای استفاده از خدمات شرکت کاردون  :

 • انجام تمام خدمات  به صورت شبانه روزی حتی ایام تعطیل
 • اعزام نصاب کولر گازی  در کمترین زمان ممکن در محل
 • انجام کلیه مراحل نصب ، سرویس و تعمیرات در کوتاهترین زمان ممکن
 • اعزام متخصص ترین نصاب کولر گازی
 • دریافت هزینه بر طبق نرخ های مصوب اتحادیه

 

در صورت نیاز به نصاب کولر گازی در غرب تهران   ، نصب کولر گازی غرب تهران ، تعمیر کولر آبی ، سرویس کولر گازی ، تعمیرات اسپلیت ، تعمیر چیلر… در سریعترین زمان ، با بهترین کیفیت و قیمت با شرکت ما کاردون تماس بگیرد.

نصب کولر گازی در شیراز

5/5 - (4 امتیاز)

همچنین ببینید

سرویس کولر گازی شمال تهران

ارائه تمامی خدمات نصب ، تعمیر و سرویس کولر گازی در تهران ، شیراز ، …

×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما