خانه / سیستم سرمایشی / نصب کولر گازی در شیراز

نصب کولر گازی در شیراز

 

ارائه خدمات نصب و تعمیر کولر گازی در تهران، شیراز، کرج، اصفهان، مشهد، اهواز، بوشهر و بندرعباس

به دنبال تعمیرکار کولر در منزل هستم

شرکت خدمات سرمایش هستم

نصب کولر گازی رو بسپار دست کاردون  

نصب کولر گازی

 نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصب کولر گازی در شیراز نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصب کولر گازی اسپیلت  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  شارژ کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی شرق شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی جنوب شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی اصفهان  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز   Install a Split System Air Conditioner نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی تعمیر کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی جنرال تعمیرات کولر گازی نصب کولر گازی سرویس کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز   نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی تهران  نصب کولر گازی کولر اسپیلت  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  عیب یابی کولر گازی اسپیلت  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی اسپیلت در غرب تهران  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصب کولر اسپیلت  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  کولر گازی اسپیلت نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در تهران نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز اسپیلت نصب کولر گازی شارژ کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی تهران نصب کولر گازی نصاب کولر گازی شرق شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی غرب تهران نصب کولر گازی نصب کولر گازی اسپیلت  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی جنوب شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی اصفهان نصب کولر گازی نصاب کولر گازی تعمیر کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصب کولر گازی جنرال نصب کولر گازی نصب کولر نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصب کولر گازی اسپیلت شارژ کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی شرق شیراز  نصاب کولر گازی غرب تهران  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی جنوب شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی اصفهان  نصاب کولر گازی نصب کولر گازی تعمیر کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصب کولر گازی جنرال نصب کولر گازی در غرب تهران  نصب کولر گازی اسپیلت  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی نصب کولر گازی اسپیلت نصب کولر گازی شارژ کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی شرق شیراز نصب کولر گازی نصاب کولر گازی غرب تهران  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصاب کولر گازی جنوب شیراز  نصب کولر گازی اسپیلت نصب کولر گازی غرب تهران  نصب کولر گازی اجنرال نصب کولر گازی در شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب اسپیلت نصب کولر گازی تهران  نصب کولر گازی اجنرال نصب کولر گازی در شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب اسپیلت  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر اسپیلت  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز   نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصب کولر گازی نصب کولر گازی در شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز  نصاب کولر گازی در شیراز نصب کولر گازی در شیراز نصب کولر نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصب کولر گازی نصاب کولر گازی در شیراز

نصب کولر گازی در شیراز  از جمله خدمات شرکت کاردون است که با داشتن کادر مجرب و نصاب کولر گازی در شیراز  ماهر اقدام به نصب کولر گازی ، سرویس کولر گازی  یا همان نصب کولر اسپیلت میکند .   مطمئن باشید که کار نصب کولر اسپیلت بدون هیچ نقصی انجام میگیرد .پس برای نصب کولر گازی با شرکت خدماتی کاردون | تماس بگیرید.

نصب کولر گازی در شیراز

همچنین شعب های نصب کولر گازی و سرویس کولر گازی شامل ، نصب کولر گازی در شیراز ،  نصب کولر گازی در تهران  ، نصب کولر گازی در مشهد   ، نصب کولر گازی در  کرج ، نصب کولر گازی در اصفهان ، نصب کولر گازی در اهواز  ، سرویس کولر گازی اسپیلت در  شیراز ، نصب کولر گازی در مشهد و تمام شهر های دیگر می باشد  .قابل ذکر است این خدمات شامل نصب کولر گازی درکمترین زمان ممکن ،  سرویس و نصب کولر گازی اسپیلت ال جی ، نصب کولر گازی ال جی ، نصب کولر گازی سامسونگ ، نصب کولر گازی پنجره ای ، تعمیرات کولر گازی اجنرال ، شارژ کولر گازی ، عیب یابی کولر گازی ، تعمیرات اسپیلت ، جابجایی کولر گازی ، سرویس کولر گازی سامسونگ  و … می باشد . نصب کولر گازی در شیراز

نصب کولر گازی شامل پنج مراحل می باشد. اما قبل از نصب کولر گازی باید مکان مناسبی را برای نصب کولر گازی انتخاب کنیم. مکانی که انتخاب می کنیم باید ایزوله با محیط بیرون باشد . همچنین ارتباط مستقیم با نور خورشید و منبع گرمایی نداشته باشد.دیوار انتخاب شده باید توانایی تحمل وزن این قطعه داخلی را داشته باشد. قطعه داخلی باید حدود ۱ متر از تلویزیون، آنتن، تلفن و سیستم امنیتی خانه فاصله داشته باشد. در صورت عدم رعایت فاصله مناسب افت ولتاژ برق اتفاق می افتد و مشکلی برای دستگاه ایجاد می شود.

اپلیکیشن درخواست خدمات

  

مراحل کار یک نصاب کولر گازی در شیراز :

1- نصب قسمت داخلی کولر گازی

جهت نصب سینی احتیاج به یک تراز بوده تا سینی بصورت تراز روی دیوار نصب گردد و از دلر چکشی و مته مخصوص برای سوراخ کاری روی دیوار استفاده می شود، همچنین نگدارنده ریموت کنترل بر روی دیوار در مکانی که به راحتی قابل دسترس باشد لازم است .

2- نصب قسمت بیرونی کولر گازی

نصب یک پایه مناسب و مقاوم برای یونیت خارجی بر روی دیوار پشت بام روی زمین یا سقف های شیب دار .

3- نصب ابزارهای الکترونیکی و برقی کولر گازی

نصب یک فیوز مناسب از نوع فیوز کند کار ( فیوز موتوری ) و همچنین استفاده از کابل استاندارد و مرغوب متناسب با جریان مصرفی دستگاه در جائیکه سیستم اتصال زمین ( ارت ) وجود دارد. سیم ارت دستگاه را حتما وصل کنید.

4- نصب قسمت لوله کشی کولر گازی

در این مرحله باید لوله کشی بین بخش خارجی کولر و بخش داخلی انجام گردد. سعی کنید تا حد امکان مسیر لوله کشی مستقیم باشد. در صورت وجود زاویه در مسیر لوله کشی خم کاری لوله ها بدقت و طبق آموزشهای شرکت انجام شود. حتما  لوله ها بایستی از محل واحد داخلی کولر تا واحد خارجی ان عایق گردد. حتما لوله و عایق داخل پرایمر قرار گیرد و برای اتصال عایق ها به یکدیگر از چسب مخصوص عایق استفاده شود زیرا استفاده از لنت برق و مواردی از این دست باعث از بین رفتن قطر عایق میگردد.

5-در نهایت وکیوم کردن دستگاه کولر گازی

بعد از انجام تمام مراحل توضیح داده شده نوبت به مرحله نهایی نصب ، وکیوم کردن دستگاه کولر گاز ی می رسد برای اینکار باید حتما از پمپ وکیوم استفاده کرد. به این نکته توجه داشته باشید که بعضی از تعمیرکاران بجای استفاده از پمپ وکیوم از کمپرسور یخچال استفاده می کنند که اینکار غیر قانونی و غیر استاندارد است زیرا کمپرسور نمی تواند رطوبت داخل کولر گازی را خارج کند و همین موضوع، وجود رطوبت در کولر گازی  باعث میشود به مرور زمان دچار مشکل و حتی منجر به سوختن کمپرسور کولر گازی می شود.

  

ویژگی های نصاب کولر گازی در شیراز واقع در  شرکت خدماتی کاردون  :

نصب کولر گازی در شیراز

 • داشتن تخصص و تجربه لازم در زمینه نصب کولر گازی
 • وقت شناس و داشتن سرعت عمل در انجام کار
 • خوش اخلاق و خوش رو بودن نصاب
 • احساس مسئولیت و وظیفه شناس بودن
 • آراسته و تمیز بودن لباس کار
 • قابل اعتماد و متعهد بودن درامور کار
 • هماهنگ کردن ساعات کاری خود نسبت به ساعات مشتری

 

مزایای استفاده از خدمات شرکت کاردون  :

 • انجام تمام خدمات  به صورت شبانه روزی حتی ایام تعطیل
 • اعزام نصاب کولر گازی  در کمترین زمان ممکن در محل
 • انجام کلیه مراحل نصب ، سرویس و تعمیرات در کوتاهترین زمان ممکن
 • اعزام متخصص ترین نصاب کولر گازی
 • دریافت هزینه بر طبق نرخ های مصوب اتحادیه

 

در صورت نیاز به نصاب کولر گازی در شیراز  ، نصب کولر گازی در شیراز ، تعمیر کولر آبی ، سرویس کولر گازی ، تعمیرات اسپلیت ، تعمیر چیلر… در سریعترین زمان ، با بهترین کیفیت و قیمت با شرکت ما کاردون تماس بگیرد.

نصب کولر گازی در شیراز

نصب کولر گازی در شیراز
نصب کولر گازی در شیراز
5 امتیاز از 5 رای

همچنین ببینید

سرویس کولر گازی ال جی در شرق تهران

ارائه تمامی خدمات نصب ، تعمیر و سرویس کولر گازی ال جی در تهران ، …

×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما