خانه / خدمات پرستاری / پرستار کودک در غرب تهران

پرستار کودک در غرب تهران

به دنبال پرستار در منزل هستید ؟

شما پرستار هستید ؟

مشاوره و همکاری با ما

ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران و شیراز 

شرکت خدماتی کاردون

 

پرستار کودک در غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران babysitter  at home پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در مهرشهر غرب تهران پرستار کودک هزینه نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار سالمند در منزل پرستار کودک در غرب تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهراناستخدام پرستار کودک در تهرانقیمت پرستار بچه در تهراناستخدام پرستار کودک در منزل تهرانحقوق پرستار بچهقیمت پرستار کودک در منزل سال 97 خدمات پرستاری در منزل غرب تهرانحقوق پرستار بچه چقدر است نگهداری کودک در منزلموسسه پرستاری غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در منزل پرستار سالمند در منزل پرستار کودک پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران استخدام پرستار کودک در تهران پرستار سالمند پرستار کودک در غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران استخدام پرستار کودک در تهران قیمت پرستار بچه در تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران حقوق پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک پرستار بچه هزینه پرستار کودک در غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران دستمزد پرستار بچه موسسه پرستاری غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران تعرفه پرستار کودک در منزل تعرفه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران استخدام پرستار کودک در تهران خدمات پرستاری در منزل شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران نگهداری کودک در منزل حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در مهرشهر غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران استخدام پرستار کودک در تهران نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران نگهداری کودک در منزل پرستار در منزل پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در تهران قیمت پرستار بچه در تهران هزینه نگهداری کودک در منزل شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل غرب تهران خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در مهرشهر غرب تهران پرستار کودک غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار بچه سالمند در منزل قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران خدمات پرستاری در منزل تهران پرستار کودک در غرب تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار سالمند پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران دستمزد پرستار بچه هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک پرستار سالمند در منزل پرستار بچه پرستار در منزل غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران هزینه نگهداری سالمند در منزل پرستار کودک پرستار نوزاد پرستار کودک غرب تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در مهرشهر غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران پرستار بچه در منزل قیمت پرستار بچه در تهران نگهداری کودک در منزل خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار کودک پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران مرکز خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک فردیس پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک موسسه پرستاری غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک دستمزد پرستار بچه شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در منزل غرب تهران قیمت پرستار کودک در منزل سال 97 

 

با استخدام یک پرستار کودک در غرب تهران ازطرف شرکت خدمات پرستاری کاردون کار نگهداری از کودک در منزل غرب تهران رابه بهترین نحوه انجام دهید.با اعزام یک پرستار کودک در  غرب تهران  نگرانی را بابت نحوه نگهداری کودک دلبند خود دور کنید .  پس اگرمیخواهید کار نگهداری از نوزاد و یا مراقبت از کودک در منزل را به پرستار با تجربه بسپارید با ما تماس بگیرید .

 

شرکت خدماتی پرستاری در منزل غرب تهران

قبل از  استخدام پرستار کودک  این سوالات را در نظر بگیرید  .

 

 • سابقه و تجربیات پرستار کودک چقدر است ؟
 • آیا پرستار مهارت های آموزشی دیگری دارد ؟
 • مدرک و گواهینامه پرستار کودک چیست ؟
 • سن پرستار اعزامی چقدر است  ؟
 • کودک من به مراقبت شبانه روزی نیاز دارد یا ساعتی  ؟
 • پرستار اعزامی روابط اجتماعی وبیان  خوبی دارد   ؟
 • آیا پرستار اعزامی قابل اعتماد است  ؟

بعد از استخدام پرستار کودک ، این سوالات را از خود بپرسید :

 

 • آیا کودکم با پرستار ارتباط خوبی برقرار می کند ؟
 • آیا رفتار کودک من  در حضور پرستار پرخاشگر است ؟
 • آیا رفتار  و واکنش های کودک در نبود و بودن پرستار متفاوت است  ؟
 • آیا پرستار واکنش ها و رفتار های کودکم را به من دقیق  گزارش می دهد  ؟
 • رشد و بهبود سلامت کودک افزایش یافته ؟


 

نگهداری از کودک شما در منزل بصورت ساعتی ، روزانه ، شبانه روزی ، ماهانه یا فصلی و دائمی از خدمات موسسه ما به شما عزیزان و کودکان دلبند شما می باشد.

 

 

پرستار کودک چه وظایفی دارد  ؟؟

 

 • پرستار کودک در منزل باید با كودك و خانواده براساس رشد و تكامل كودك  ارتباط برقرار کند  .
 • پرستار کودک باید  وضعیت جسمانی و سلامت كودك را کنترل کند و    موارد غیر عادی در حین نگهداری از کودک مریض را به خانواده و پزشک گزارش دهد  .
 • پرستار کودک باید به کنترل رشد ذهنی و جسمی کودک و بکارگیری روش های مناسب با سن کودک برای رشد ذهنی و جسمی کودک  بپردازد .
 • پرستار کودک غرب تهران  وظیفه دارد دارو   و مواد مغذی به کودک را  در ساعت های تعیین شده به کودک بدهد  .
 • پرستار  وظیفه دارد   خواسته های والدین و قوانین صحيح آن ها  در نگهداری از کودک رعایت کند  .
 • پرستار  باید  محیطی آرام و بدون اضطراب و تنش برای  استراحت کودک  و خواب او ایجاد کند و یا در صورت لزوم قصه برا کودک تعریف کند تا با ارامش بخوابد  . و باید تعداد ساعات خواب او را زیر نظر بگیرید  .
 • پرستار باید  امر و سرگرمی وتفریح کودک برسد .  مثل بازی کردن ، نقاشی کشیدن ، دیدن  برنامه کودک   و …
 • پرستار کودک باید   شرایطی امن برای پیشگیری از حوادت و مراقبت از کودک فراهم کند .
 • پرستار وظیفه دارد  که به بررسی و کنترل واکسیناسیون کودک  بپردازد . به خانواده یادآوری کند .
 • پرستار باید  به تحصیل کودک در شرایط ضروری کمک کند .
 • پرستار باید   وضعیت بهداشت دهان و دندان کودک را بررسی کند
 • پرستار وظیفه دارد  وضعیت روانی کودک و مدریت روان کودک در شرایط مناسب را بررسی کند .
 • پرستار باید چهارچشمی مراقب کودک باشد  واز حوادث ناخوشایند مثل سوختگی،سقوط، برق گرفتگی، مسمومیت و…پیشگیری کند  .
 • پرستار وظیفه دارد که  به امور نظافتی و بهداشتی کودک به طور کامل بپردازد .

 

در طول مدت فعالیت و ارائه ی خدمات پرستاری از کودک، با اعزام پرستارکودک مسئولیت پذیر و دلسوز در نقاط مختلف تهران، آرامش و امنیت را برای شما و فرزند دلبندتان فراهم می آورد.

پرستار کودک در منزل غرب تهران

 

خانواده درقبال پرستار و کودک خود چه وظایفی دارد  ؟

 

 • خانواده ها برای سپردن کودک  به مراقب باید تمامی شرایط  کودک  را اعم از شرایط جسمی ، روحی و روانی وضعيت مزاج  و  غذايي و علایق ها و … براي پرستار کودک  به طور کامل  توضيح  دهد  .
 • خانواده باید مکان دارو و مواد غذایی و وسایل  ها ی کودک  را به پرستار  نشان دهد .
 • خانواده باید شماره تماس های ضروری را در دسترس پرستار بگذارد
 • خانواده ها وظیفه دارند که  در نبود پرستار انرژی بیشتری برای کودک خود  بگذارند . تا کودک دچار مشکلات روحی نشود .
 • خانواده کودک باید همیشه مقدار پولی برای  در خانه بگذارد تا درصورت نیاز پرستار برای  کودک خرج کند .
 • خانواده باید امنیت را برای پرستار  ، مخصوصا پرستار خانم و  کودک  به بهترین نحوه ممکن ایجاد کند.
 • خانواده باید اطلاعات لازم در مورد بیمه درمانی کودک  را در محل مشخصی بگذارید تا در صورتی که که کودک نیاز به رسیدگی فوری پزشکی داشت، از آنها استفاده شود.
 • خانواده باید مکان وسایل کمک های اولیه ، وسایل های مورد نیاز و .. را به پرستار نشان دهد  .

 

نکته حیاتی  : اگر پرستار اعزامی  با کمک های اولیه آشنایی ندارد ،  به او محل نگهداری کتاب و جعبه کمک های اولیه را نشان دهید. صفحات مربوط به راهنمای اقدامات فوریتی را از کتاب جدا کنید و در محل مناسبی روی دیوار نصب کنید. حتما سریع ترین راه رسیدن به بیمارستان را به او نشان دهید.

 

 

تجربه بالا ، صبر و تحمل زیاد، مهربانی و عطوفت و از همه مهمتر وجدان کاری و انجام وظیفه درست و منظم از خصوصیات پرستاران و مراقبان نوزاد تازه بدنیا آمده موسسه کاردون میباشد.

 

 

چه عواملی روی قیمت دستمزد پرستار کودک تاثیر می گذارد  ؟؟؟

 

اولین عاملی که  در قیمت نگهداری کودک  تاثیر میگذارد   ساعات کاری نگهداری کودک می باشد . که این قیمت در شب نسبت به روز بیشتر می باشد.

دومین عاملی که روی حقوق پرستار تاثیر می گذارد ، ساعات اضافه کاری درمواقع غیر قابل پیش بینی است  . اگر شما از پرستار بخواهید در بعضی مواقع بیشتر از زمانی که توافق شده، از کودک شما مراقبت کند، ساعت اضافه کاری آن ها محاسبه می شود.

سومین عمال تاثیر گذار روی دستمزد پرستار ، انجام کارهای اضافی است  . مثال اگر شما از پرستار بخواهید که علاوه بر نگهداری از کودک به پخت و پز و نظافت منزل و … برسد هزینه هم بالاتر می رود

چهارمین عمال این است که اگر کودک شما دچار بیماری بلند مدت باشد و یا در طول نگهداری بیماری هایی گریبان گیر کودک شود ، و خانواده هم کار پرستاری کودک را به همان پرستار بدهد ،  به طبع هزینه پرستاری بیشتر می شود  .

 

پرستاری در منزل غرب تهران

 

عامل  دیگری که روی حقوق پرستار تاثیر میگذارد این است که قرار است از چند فرزند مراقبت شود.

مهارت و مدرک و گواهینامه پرستار کودک عاملی است که روی هزینه تاثیر می گذارد . برخی نگهداران کودک با گذراندن دوره های آموزش کودکیاری  هنر موسیقی ، هنر نقاشی  ، زبان و .. به کودکان در منزل آموزش می دهند  و اگر خانواده از پرستار بخواهد که به کودک اموزش دهد به طبع حقوق پرستار افزایش چشمگیری خواهد داشت  .

اگر کودک در خانه دارید که احساس می‌کنید آنگونه که باید و شاید  نمی‌توانید از کودک دلبند خود  مراقبت کنید، بد نیست با مراکز خدمات پرستاری و نگهداری کودک و سالمند تماس بگیرید و درخواست پرستار کنید.

 

 پرستار کودک غرب تهران نگهداری از سالمند پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک نگهداری از سالمند در منزل پرستار کودک نگهداری سالمند پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل استخدام پرستار کودک در منزل تهران خدمات پرستاری شبانه روزی حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران پرستار بیمار در منزل استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک پرستاری از سالمند در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران دستمزد پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل غرب تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک پرستار در منزل غرب تهران استخدام پرستار کودک در منزل تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک فردیس پرستار کودک غرب تهران مرکز پرستاری در منزل پرستار در منزل پرستار کودک در غرب تهران شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران پرستار کودک هزینه پرستار کودک در منزل پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک قیمت پرستار بچه در تهران پرستار بچه پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران دستمزد پرستار بچه هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل موسسه پرستاری غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران استخدام پرستار کودک در تهران شرکت پرستاری پرستار نوزاد غرب تهران خدمات پرستاری پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک حقوق پرستار بچه حدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار بچه غرب تهران پرستار کودک نگهداری کودک پرستار کودک خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک غرب تهران خدمات پرستاری شبانه روزی پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک پرستاری از کودک در منزل حقوق پرستار بچه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک پرستار بچه پرستار در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک پرستار سالمند در منزل قیمت پرستار بچه در تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار در منزل پرستار کودک در غرب تهران موسسه پرستاری غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار نوزاد در منزل شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران حقوق پرستار بچه پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران پرستار کودک پرستاری از کودک پرستار کودک نگهداری از کودک در منزل پرستار کودک نگهداری از کودک پرستار کودک پرستار منزل پرستار کودک نگهداری از نوزاد پرستار کودک در غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار کودک استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک دستمزد پرستار بچه پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران هزینه پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران موسسه پرستاری غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران قیمت پرستار بچه در غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار در منزل غرب تهران دستمزد پرستار بچه د پرستار کودک در منزل غرب تهران تعرفه پرستار کودک در منزل موسسه پرستاری غرب تهران پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل غرب تهران پرستار کودک در منزل پرستار کودک در غرب تهران هزینه نگهداری کودک در منزل پرستار نوزاد غرب تهران قیمت پرستار بچه در تهران خدمات پرستاری حقوق پرستار بچه پرستار کودک در غرب تهران بچه پرستار کودک تعرفه خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک نگهداری نوزاد پرستار کودک استخدام پرستار سالمند پرستار کودک پرستار کودک در غرب تهران خدمات پرستاری در منزل غرب تهران مراقبت از کودک در منزل پرستار کودک پرستار استخدام پرستار کودک در تهران مراقبت از سالمند شرکت خدمات پرستاری در غرب تهران پرستار نوزاد غرب تهران

 • اعزام پرستار کودک در غرب تهران
 • اعزام پرستار سالمند در غرب تهران
 • اعزام پرستار بیمار در غرب تهران
 • اعزام پرستار کودک و سالمند بیمار در غرب تهران

مراحل استخدام پرستار کودک برای مراقبت در منزل

مراحل استخدام پرستار کودک در منزل ،  به این شکل  است که اول شما باید   با شرکت خدمات پرستاری ما   تماس بگیرید   و با  درخواست پرستار اقدام به ثبت  را سفارش  کنید. که بعد از سفارش  کارشناسان ما  مطابق با درخواست و نیاز شما ، پرستار مورد نظر را به منزل  شما اعزام خواهد نمود  تا پس از مصاحبه و کسب رضایت شما عزیزان توافقات لازم بین موسسه ، پرستار و کارفرما انجام گیرد.

 

اگر شما هم توانایی مراقبت  و نگهداری از کودک  و نوزاد ، سالمند و یا بیمار  خود را ندارید و به دنبال شرکت خدمات پرستاری در منزل  هستید با کاردون  | تماس بگیرید  . تلاش ما ارتقا سطح رشد سلامت روحی و جسمی ، خلاقیت ، دانش کودک می باشد . پس با خیال راحت کار نگهداری از کودکتان را پرستار با تجربه کاردون بسپارید  .

 

5/5 - (4 امتیاز)

همچنین ببینید

شرکت خدمات پرستاری در منزل

به دنبال پرستار در منزل هستید ؟ پرستار هستید ؟ مشاوره و همکاری با ما …

×

درخواست سریع و آسان خدمات منزل در اپلیکیشن خدمت از ما برای دریافت اپلیکیشن، شماره خودتون رو وارد کنید.

خدمت از ما