ساعت پاسخگویی همه روزه از 8 الی 21

خانه / باز کردن لوله فاضلاب / لوله بازکنی الهیه

لوله بازکنی الهیه

باخیال راحت کار لوله بازکنی رو بسپار به کاردون
لوله بازکنی تهران

09396393929

لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه لوله بازکنی الهیه  لوله بازکنی تهران تخلیه چاه تهران لوله بازکنی الهیه لوله باز کن لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی غرب تهران لوله بازکنی الهیه تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه لوله بازکنی الهیه حفرچاه لوله بازکنی الهیه تشخیص ترکیدگی لوله لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شمال تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شرق تهران لوله بازکنی الهیه فنر لوله بازکنی لوله بازکنی الهیه رفع گرفتگی توالت فرنگی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیهی لوله بازکنی پایتخت لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی ونک لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی و تخلیه چاه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در غرب تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی نیاوران لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه شمال تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی تخلیه چاه لوله بازکنی الهیه حفر چاه فاضلاب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی سعادت آباد لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی تجریش لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در شمال تهران لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه غرب تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی پاسداران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی تهران  لوله بازکنی الهیه پارس لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی پیروزی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی نارمک لوله بازکنی الهیه دستگاه لوله بازکن لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شهرک غرب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی میر داماد لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه لوله بازکنی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران لوله بازکنی الهیه دستگاه لوله بازکنی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه  تخلیه چاه و لوله باز کنی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه بزرگ لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی جنوب تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شبانه روزی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در تهران لوله بازکنی الهیه حفاری چاه فاضلاب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در شرق تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شریعتی   لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در نیاوران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی صادقیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی فرحزاد لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی ستارخان لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی مرکز تهران لوله بازکنی الهیه قیمت  لوله بازکنی  لوله بازکنی الهیه  لوله بازکنی ارزان لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی فوری لوله بازکنی الهیه فنر لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه با دستگاه لوله باز کن در تهران تخلیه چاه  تخلیه چاه تخلیه چاه تخلیه چاه لوله بازکنی الهیه رفع مشکلات گرفتگی فاضلاب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی ولیعصر لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه پاک لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی مجیدیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی ولیعصر تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شرق تهران لوله بازکنی پاسداران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شریعتی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی ونک لوله بازکنی الهیه  لوله تهران لوله بازکنی شبانه روزی لوله بازکنی الهیه حفاری چاه فاضلاب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی جنوب تهران لوله بازکنی جنوب تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شمال تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در عباس آباد لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در نیاوران حفاری چاه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی ارزان لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه تهران لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه و لوله بازکنی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی سعادت آباد لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در پایتخت لوله بازکنی الهیه  لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی تهرانشهر لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله باز کن تخلیه چاه تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکن در تهران دستگاه لوله بازکنی لوله بازکنی در تهران شماره لوله بازکنی الهیه قیمت تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران قیمت دستگاه لوله بازکنی لوله بازکنی ارزان قیمت لوله بازکنی در تهران هزینه لوله بازکنی الهیه قیمت تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران لوله بازکنی الهیه دستگاه لوله بازکن لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شهرک غرب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی میر داماد لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه لوله بازکنی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران لوله بازکنی الهیه دستگاه لوله بازکنی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه  تخلیه چاه و لوله باز کنی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه بزرگ لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی جنوب تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شبانه روزی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در تهران لوله بازکنی الهیه حفاری چاه فاضلاب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در شرق تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شریعتی   لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در نیاوران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی صادقیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه تهران لوله بازکنی تهران لوله باز کن لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی غرب تهران لوله بازکنی الهیه تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه لوله بازکنی الهیه حفرچاه لوله بازکنی الهیه تشخیص ترکیدگی لوله لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شمال تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شرق تهران لوله بازکنی الهیه فنر لوله بازکنی لوله بازکنی الهیه رفع گرفتگی توالت فرنگی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیهی لوله بازکنی پایتخت لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی ونک لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی و تخلیه چاه لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در غرب تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی نیاوران لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه شمال تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی تخلیه چاه لوله بازکنی الهیه حفر چاه فاضلاب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی سعادت آباد لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی تجریش لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی در شمال تهران لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه غرب تهران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی پاسداران لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی الهیهپارس لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی پیروزی لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی نارمک لوله بازکنی الهیه دستگاه لوله بازکن لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی شهرک غرب لوله بازکنی الهیه لوله بازکنی میر داماد لوله بازکنی الهیه تخلیه چاه لوله بازکنی لوله بازکنی الهیه  plumbing 

 

 لوله بازکنی و تخلیه چاه در الهیه تهران

لوله بازکنی الهیه با داشتن کادر فنی و متخصص خود  ،  تا به امروز در  همواره در تلاش بوده است  که خدمات لوله بازکنی الهیه را با بهترین کیفیت ارائه دهد. لوله بازکنی الهیه با استفاده از بهترین دستگاه لوله بازکنی مانند دستگاه لوله بازکنی ژنراتور با فنر فولادی ،  فنر لوله بازکن دورانی ، دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا در  رفع گرفتگی لوله فاضلاب ها و گرفتگی چاه های فاضلاب  و هرگونه مشکلی که در تاسیسات لوله کشی ساختمان رخ می دهد ، اقدام می نماید . لوله بازکنی الهیه با متخصصان خود و با لوله بازکنی سریع و همچنین لوله بازکنی ارزان  توانایی رفع هر گونه مشکل در لوله های ساختمان شما  را دارد. همچنین  شایان ذکر است که قیمت لوله بازکنی الهیه طبق نرخ اتحادیه بوده و  کلیه خدمات ارائه شده را  صد در صد تضمین میکند. این قیمت های  لوله بازکنی  تهران  بسته به نوع خدمت فاکتورهای مختلفی دارد. شرکت خدمات لوله بازکنی الهیه وتخلیه چاه  با مناسب ترین قیمت لوله بازکنی تهران با امکانات پیشرفته و بروز و قیمت عادلانه و منصفانه بر اساس نرخ مصوبه  در خدمت همه شما مشتریان عزیز می باشد.

لوله بازکنی الهیه ، در تمام نقاط تهران آماده ی فعالیت است. که به صورت  فعالیت شبانه روزی و عملکردی سریع  در خدمت شما عزیزان هستند و هر شعبه  درتهران به صورت مستقل از تجهیزات جدید و حرفه ای و نیروهای آموزش دیده و با تجربه در زمینه لوله بازکنی ، لوله کشی ساختمان ، تخلیه چاه ، حفر چاه و … استفاده کرده است . لوله بازکنی الهیه همیشه در تلاش است که رضایت شما هموطنان عزیز را به همراه داشته باشد . پس در صورت نیاز لوله بازکن با لوله بازکنی الهیه 09396393929 تماس بگیرید

 

لوله بازکنی الهیه

   از جمله خدمات لوله بازکنی الهیه میتوان به موارد زیر اشاره نمود

 • لوله بازکنی و رفع هرگونه گرفتگی لوله  با انواع  دستگاه  لوله بازکنی  ازجمله دستگاه تراکم هوا  ودستگاه فنر لوله بازکنی
 • حفر انواع چاه های فاضلاب از جمله حفر چاه جذبی ، حفر چاه ارت ، حفر چاه دستی و حفر چاه برقی
 • تشخیص و پیشگیری  سریع  پر شدن چاه و تخلیه  به موقع آن
 • رفع نشت چاه های دستشویی ایرانی و خارجی
 • لوله بازکنی و رفع گرفتگی ها ی   سینک ظرفشویی و رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی
 • رفع گرفتگی چاه ، لایروبی چاه ، ترمیم چاه  و حفر چاه در کل مناطق تهران
 • لوله بازکنی و تخلیه چاه سینک توالت فرنگی و ایرانی
 • رفع بوی بد و نامطبوع چاه فاضلاب ،  انواع دستشویی ها  و حمام و رفع هر گونه نم زدگی و رطوبت درساختمان
 • توانایی  تبدیل چاه های کهنه و قدیمی به نو توسط سرویسکاران مجرب و افزایش بهره وری آن
 • نصب و راه اندازی سیفون توالت ایرانی و توالت فرنگی
 • لوله کشی آب و فاضلاب ، لوله کشی توالت ، لوله کشی توالت فرنگی
 • انشعاب فاضلاب شهری تهران با استفاده ازسرویسکاران ماهر
 • تخلیه و لایروبی  ساختمان های مسکونی ، ساختمان ها اداری ،  استخر ها ، ساختمان های تجاری و تخلیه آشغال گیر و لجن گیر
 • بنایی ساختمان برای عملکرد بهتر لوله کشی  به صورت کلی و جزئی از جمله سفت کاری ، دیوار چینی ، گچ کاری ،  و کاشی کاری ،  ، سیمان کاری و همچنین قیر گونی کف سرویس  های بهداشتی و حمام به جهت پیشگیری  از رطوبت
 • نصب تجهیزات فاضلاب  مورد نیاز مانند چربی گیر و هوا کش و سپتیک تانک
 •  توانایی بازکردن انواع لوله ها از جمله لوله های پلیکا، لوله های چدنی، لوله های سیمانی، لوله های مسی و… با فنر لوله بازکنی
 • تشخیص ترکیدگی لوله از جمله لوله کشی آب و فاضلاب  و تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه های  مخصوص
 • امکان تعویض کاسه توالت فرنگی به ایرانی و یا ایرانی به توالت فرنگی
 •  تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب و دستگاه های جدید و دقیق آمریکایی و ژاپنی با دقت بالا و تضمینی

  

لوله بازکنی الهیه

پیشگیری بهتر از درمان است 

قبل از این که دچار باز کردن گرفتگی لوله و رفع گرفتگی لوله فاضلاب ساختمان شوید باید نکاتی را رعایت کنید  تا از گرفتگی در لوله ها جلوگیری کنید .  با رعایت یک سری نکات خیلی خیلی  ساده  ، خیال شما از بابت ایجاد گرفتگی و انسداد در لوله فاضلاب راحت می شود  و هیچگونه مشگلی در رابطه با لوله فاضلاب و گرفتگی در آن نخواهید داشت .

برای جلوگیری از گرفتگی لوله فاضلاب چه باید کرد ؟

لوله فاضلاب مکانی برای عبور آب و فضولات است و در صورت ورود مواد اضافی ، امکان انسداد و گرفتگی در لوله وجود دارد. یکی از مهم ترین و ساده ترین راه ها هم برای پیشگیری از انسداد لوله فاضلاب ، جلوگیری از ورود مواد اضافی  به داخل لوله فاضلاب است این مواد اضافی که شامل ، اضافات غدا ، چربی  ، مو و اشیاهایی مثل دستمال کاغذی ، کاغذ ، پلاستیک  و ..اگر وارد لوله های فاضلاب شوند قطعا بدون شک در طول زمان دچار گرفتگی شدید میشود. اگر چه رعایت این نکات  بسیار ساده و پیش پا افتاده است اما بسیاری از افراد با عدم رعایت آن دچار این مشکل می شوند .پس  اگر مواد جامد اضافی وارد لوله شد، نباید آنها را به حال خود رها کرد. در این هنگام باید با توجه به شدت گرفتگی دست به اقدام برای رفع گرفتگی در لوله شد .

روش های بازکردن گرفتگی

بازکردن گرفتگی لوله با فشار آب

بازکردن گرفتگی لوله با فشار آب

یکی راه هایی که برای رفع گرفتگی کاربرد دارد ریختن آب آن هم با فشارو حجم زیاد به درون لوله هاست با اینکار مواد جامد به همراه آب از دیواره های لوله خارج می شود ولی باید در نظر داشت که اگر گرفتگی سطحی باشد و مقدار این مواد جامد کم باشد این روش عملی است در غیر این صورت گرفتگی بیشتر می شود  .

باز کردن گرفتگی لوله با لوله بازکن دستی

باز کردن گرفتگی لوله با لوله بازکن دستی

لوله بازکن دستی که به آن تلنبه هم گفته می شود، وسیله ای بسیار مناسب برای باز کردن گرفتگی های نسبتا ضعیف در لوله فاضلاب است. این وسیله  از پمپ و دسته تشکیل شده است.  در واقع یک قطعه پلاستیکی به شکل نیم دایره که به آن پمپ گفته میشود و یک دسته روی آن تعبیه شده است . اصول کار با لوله بازکن دستی به این صورت است که قسمت پلاستیگی لوله بازکن را روی دهانه لوله قرار داده می شود .  به طوری که سطح پمپ لوله بازکن دور دهانه لوله و کفشوی را بپوشاند و راه خروج هوا از آن وجود نداشته باشد. سپس دسته لوله بازکن را به سمت پایین فشار داده می شود  تا پمپ لوله بازکن به سمت دهانه لوله حرکت کند. این کار را چندید بار باید صورت گیرد  تا لوله باز شود دو نکته مهم هنگام استفاده از تلنبه لوله بازکن وجود دارد. هنگام فشار دادن تلنبه لوله بازکن ، به هیچ وجه نباید هوا از زیر پمپ آن خارج شود. بعد از باز شدن لوله به وسیله تلنبه لوله بازکن ، باید مقداری آب داخل لوله ریخت تا مواد جامد داخل لوله دوباره باعث گرفتگی نشوند و به داخل چاه ریخته شوند

لوله بازکن شیمیایی

لوله بازکن شیمیایی

با ریختن مقدار مناسبی از  لوله بازکن شیمیایی داخل لوله ها، احتمال بازشدن گرفتگی درون لوله وجود دارد . باید توجه کرد که سرعت تاثیر لوله بازکن شیمیایی آهسته است.  بعد از ریختن لوله بازکن شیمیایی داخل لوله باید مدتی صبر کرد تا مواد شیمیایی و اسیدی داخل لوله بازکن وارد لوله شده و به داخل مواد زائد نفوذ کنند و آنها را از بین برده، باعث رفع گرفتگی لوله شوند. روش کار لوله بازکن شیمیایی اینگونه است که  این نوع لوله بازکن ها  ، دارای  مواد اسیدی و شیمیای هستند که باعث حل شدن مواد جامد در خود می شود. این مواد شیمیایی هم گرفتگی را از بین میبرد و هم لوله را پس در ریختن مواد و محلول شیمیایی باید دقت زیادی به خرج دادد تا . لوله بازکن شیمایی هنگام تماس با لوله ها باعث خوردگی آنها نشود

نکته : همانطور که گفته شد در این روش از محلول های اسیدی و شیمیایی برای رفع گرفتگی لوله استفاده می شود . این  مواد اسیدی و شیمیایی لوله بازکن شیمیایی  سمی هستند و باید از دسترس کودکان دور باشد. این مواد را نباید به صورت مستقیم بو کرد زیرا بخار این مواد نیز سمی است و باعث ایجاد مشکل در سلامتی  می شود.

لوله بازکن تراکم هوا

لوله بازکن تراکم هوا

 اگر گرفتگی لوله به دلیل وجود خاک و فضولات انباشه شده در لوله باشد باید از  لوله بازکن تراکم هوا استفاده کرد. استفاده از این وسیله به این صورت است که با تلنبه زدن، هوا داخل دستگاه فشرده می شود و میزان فشار وارده با عقربه نمایان می شود . با قرار دادن دهانه دستگاه روی دهانه لوله و کشیدن اهرم دستگاه لوله بازکن ، هوای فشرده داخل دستگاه به درون لوله وارد می شود و گرفتگی های درون لوله را به حرکت در می آورد .

فنر لوله بازکن

فنر لوله بازکن

در صورتی که  گرفتگی درون لوله با هیچ نوع لوله بازکنی باز نشد باید از این روش استفاده کرد. از فنر لوله بازکن برای باز کردن گرفتگی های سخت درون لوله مانند خاک و مواد جامد سخت استفاده می کنند  .

فنر لوله بازکن دستی : فنر لوله بازکن از موتور و فنر تشکیل شده است. موتور لوله بازکن فنری وسیله ای است مانند دریل که فنر به سر آن وصل می شود. فنر لوله بازکن هم فنری متناسب با لوله است که باید انعطاف لازم را داشته باشد تا درون خمیدگی لوله بتواند خم شود. برای استفاده از فنر لوله بازکن باید فنر را به سر دریل یا موتور مخصوص متصل کرد و سر فنر را داخل لوله فرو کرد. با روشن کردن موتور فنر شروع به چرخیدن می کند. هنگامی که موتور شروع به کار کرد  و فنر لوله بازکن به چرخش در آمد، به آرامی فنر را به داخل لوله فشار دهید. این کار را ادامه دهید تا فنر بیشتر داخل لوله وارد شود و به قسمت گرفتگی لوله برسدو مواد اضافی درون لوله و دیواره ها جدا شود . پس از اینکه کار را به اتمام رسانید حتما با آب مواد را به خارج لوله و هدایت کنید  .

فنر لوله بازکن برقی : این روش دقیقا مطابق با فنر لوله بازکن دستی است با این تفاوت که سرعت حرکت چرخشی سر فنر بیشتر است و اگر در استفاده از فنر لوله بازکن برقی مهارت نداشته باشید ممکن است مشکلاتی به وجود بیاورد  چون هنگام چرخش ، فنر ممکن است از داخل لوله خارج شود به به اطراف برخورد کند.

سخن اخر درباره  لوله بازکنی الهیه

لوله بازکنی الهیه  و تخلیه چاه الهیه تهران  آماده ارائه خدمات در زمینه های خدمات فوق می باشد. این خدمات لوله بازکنی الهیه  و تخلیه چاه   به تمام ساختمان های مسکونی ، سازمانها  ، بیمارستان ها ، مجمتع های تفریحی و شرکت های دولتی و خصوصی خدمات عرضه می کند. لوله بازکنی الهیه  و تخلیه چاه در تهران ، در تمام نقاط تهران آماده ی فعالیت است.از جمله مناطق لوله بازکنی الهیه شامل ، لوله باز کنی  شرق تهران  ، لوله باز کنی غرب تهران ،  لوله بازکنی شمال تهران و لوله بازکنی جنوب تهران می باشد. پس در هرجایی از شهر تهران سکونت دارید و دچار مشکل شدید با   لوله بازکنی الهیه 09396393929 تماس بگیرید.

 

لوله بازکنی در الهیه آماده خدمت رسانی است با ما تماس بگیرید 09396393929

لوله بازکنی الهیه
5 امتیاز از 1 رای

همچنین ببینید

لوله بازکنی بلوار کشاورز

دنبال لوله بازکن خوب میگردید؟ با کاردون 09396393929 تماس بگیرید.   لوله بازکنی بلوار کشاورز …